Description

potencial i një institucioni për të përmbushur angazhimet e tij për qendërsimin gjinor dhe aftësinë për të identifikuar dhe zgjidhur problemet e lidhura me zbatimin

Additional notes and information

Një kapacitet i tillë përfshin një sërë kushtesh funksionale që lejojnë përpunimin dhe zbatimin e programeve me performancë më të mirë.