Description

Институционални капацитет за укључивање родних питања односи се на потенцијал институције да испуни своје обавезе укључивања родно освијештене политике и на њену способност идентификовања и рјешавања проблема повезаних са спровођењем такве политике. Такав капацитет укључује скуп функционалних услова који омогућавају разраду и примјену програма са бољим учинком.