Description

en institutions evne til at leve op til forpligtelserne om at foretage ligestillingsvurderinger, og til at identificere og løse problemer i forbindelse med implementeringen

Additional notes and information

En sådan kapacitet omfatter et sæt funktionsmæssige forhold, som gør det muligt at udarbejde og implementere værktøjer og programmer, der giver bedre resultater.