Description

Политике које нису посебно усмјерене ни на жене ни на мушкарце и претпоставља се да подједнако утичу на оба пола. Међутим, они заправо могу сачувати постојеће родне неједнакости или чак довести до различитог утицаја на жене и мушкарце, посебно на жене и мушкарце из група у неповољнијем положају. Родно неутралне политике не промовишу суштинску родну равноправност, а називају се и „родно слијепима”.