Description

politică care nu vizează în mod special femeile sau bărbații și presupusă a afecta ambele sexe în mod egal

Additional notes and information

O asemenea politică poate însă menține de fapt inegalitățile de gen existente sau poate duce chiar la un impact diferențiat asupra femeilor și bărbaților, în special a celor din grupuri defavorizate. Politicile neutre din punctul de vedere al genului nu promovează egalitatea de gen materială fiind numite și „insensibile la gen”.