Description

politika, která není zaměřena výslovně na ženy ani na muže, přičemž se má za to, že má stejný dopad na obě pohlaví

Additional notes and information

Taková politika však ve skutečnosti může zachovávat stávající genderovou nerovnost, či dokonce vést k rozdílnému dopadu na ženy a na muže, zejména na ženy a na muže ze znevýhodněných skupin. Genderově neutrální politika neprosazuje skutečnou genderovou rovnost a bývá označována také jako „slepá k genderovým otázkám“.