Description

beartas nach bhfuil dírithe go sonrach ar mhná ná ar fhir agus a nglactar leis go rachaidh sé i gcion ar an dá ghnéas ar bhonn comhionann

Additional notes and information

Mar sin féin, d'fhéadfadh beartas den sórt sin i ndáiríre neamhionannais inscne atá ann cheana féin a chaomhnú nó fiú go bhféadfadh tionchar difreálach a bheith aige ar mhná agus ar fhir, go háirithe mná agus fir ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Ní chuireann beartais atá neodrach ó thaobh inscne de comhionannas substainteach inscne chun cinn agus cuirtear síos orthu freisin go bhfuil 'dall ó thaobh inscne de.'