Description

politika li mhijiex immirata speċifikament għan-nisa jew għall-irġiel u li hija preżunta bħala li taffettwa liż-żewġ sessi bl-istess mod

Additional notes and information

Madankollu, tali politika tista' fil-fatt tippreserva nuqqas ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri eżistenti jew saħansitra tirriżulta f'li jkollha impatt differenzjali fuq in-nisa u l-irġiel, b'mod partikolari nisa u rġiel minn gruppi żvantaġġjati. Politiki newtrali fir-rigward tal-ġeneru ma jippromwovux ugwaljanza bejn il-ġeneri sostantiva u huma wkoll imsejħa "gender-blind".