Description

politike koje se ne odnose posebno ni na žene ni na muškarce te se pretpostavlja da imaju jednak učinak na oba spola

Additional notes and information

Međutim, takva politika ponekad može očuvati postojeću rodnu neravnopravnost ili čak rezultirati različitim učinkom na žene i muškarce, posebno na žene i muškarce iz skupina koje su u nepovoljnom položaju. Rodno neutralne politike ne promiču stvarnu rodnu ravnopravnost i često ih se smatra "rodno neosjetljivima".