Description

Politike koje nisu posebno usmjerene ni na žene ni na muškarce i pretpostavlja se da podjednako utječu na oba spola.

Additional notes and information

Međutim, oni zapravo mogu sačuvati postojeće rodne nejednakosti ili čak dovesti do različitog utjecaja na žene i muškarce, posebno na žene i muškarce iz grupa u nepovoljnijem položaju. Rodno neutralne politike ne promovišu suštinsku rodnu ravnopravnost, a nazivaju se i „rodno slijepima”.