Description

politikos, kurios nėra skirtos konkrečiai moterims ar vyrams, ir, manoma, daro vienodą poveikį abiem biologinėms lytims

Additional notes and information

Tačiau tokios politikos iš tiesų gali įtvirtinti esamą lyčių nelygybę ar net daryti skirtingą poveikį moterims ir vyrams, ypač moterims ir vyrams, atsidūrusiems nepalankioje padėtyje. Lyčių atžvilgiu neutralios politikos neskatina tikrosios lyčių lygybės ir yra adinamos „lyčių atžvilgiu trumparegiškomis“.