Description

polityka, która nie jest skierowana ani do kobiet ani do mężczyzn i ma w założeniu mieć taki sam wpływ na obie płcie

Additional notes and information

Jednakże taka polityka może w rzeczywistości utrzymywać istniejące nierówności płci, a może nawet wywierać różnicujący wpływ na kobiety i mężczyzn, w szczególności kobiety i mężczyzn z grup defaworyzowanych. Polityki neutralne pod względem płci nie wspierają równouprawnienia płci i mówi się też, że są „obojętne wobec problematyki płci”.