Description

politik som varken riktas specifikt mot kvinnor eller män och som antas påverka båda könen på samma sätt

Additional notes and information

Dock kan sådan politik kan faktiskt bevara befintlig ojämställdhet eller till och med komma att ha olika inverkan på kvinnor och män, i synnerhet kvinnor och män från missgynnade grupper. Könsneutral politik främjar inte substantiell jämställdhet och hänvisas dessutom till som "könsblind".