Description

Politiikka, jota ei ole erityisesti suunnattu naisille eikä miehille, ja jonka oletetaan vaikuttava molempiin sukupuolen samalla tavalla

Additional notes and information

Tällainen politiikka voi kuitenkin itse asiassa säilyttää sukupuolten välillä olevia eroja tai jopa johtaa siihen, että naisiin ja miehiin kohdistuva vaikutus on erilainen, erityisesti, kun kyse on heikommassa asemassa olevista ryhmistä peräisin olevista naisista ja miehistä. Sukupuolineutraali politiikka ei edistä todellista sukupuolten tasa-arvoa, ja sen sanotaan myös olevan "sukupuolisokeaa".