Description

kwalunkwe kombinazzjoni ta’ forom ta’ diskriminazzjoni kontra persuni fuq il-bażi ta’ sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabiltà, età, orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru jew karatteristiċi oħrajn, u għal diskriminazzjoni sofferta minn dawk li għandhom, jew li huma pperċepiti li għandhom, dawk il-karatteristiċi

Additional notes and information

It-terminu "diskriminazzjoni multipla" jintuża bħala kunċett globali newtrali għall-każijiet kollha ta' diskriminazzjoni għal diversi raġunijiet diskriminatorji. Dan il-fenomenu jista' jiżviluppa f'żewġ modi. L-ewwel wieħed, hemm "diskriminazzjoni addittiva", fejn id-diskriminazzjoni sseħħ fuq il-bażi ta' diversi raġunijiet li joperaw separatament. It-tieni, hemm "diskriminazzjoni intersezzjonali", fejn żewġ raġunijiet jew aktar jinteraġixxu b'mod li jkunu marbuta b'mod inseparabbli. In-nisa li jappartjenu għal ċerti gruppi żvantaġġati huma f'riskju ogħla li jiġu soġġetti għal trattament mhux indaqs, minħabba li jikkondividu kombinazzjoni ta' karatteristiċi li jistgħu jiskattaw diskriminazzjoni, u huma affettwati minn diskriminazzjoni multipla f'modi differenti jew għal gradi differenti mill-irġiel li jappartjenu għall-istess gruppi (pereżempju, l-isterilizzazzjoni tan-nisa Rom mingħajr il-kunsens tagħhom).