Description

Kaikki sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettien tai muuhun ominaisuuteen perustuvien syrjinnän muotojen yhdistelmät ja syrjintä, josta kärsivät henkilöt, joilla on tai joilla katsotaan olevan kyseisiä ominaisuuksia

Additional notes and information

Termiä "moniperusteinen syrjintä" käytetään kattavana ja neutraalina ilmaisuna kaikille syrjintätapauksille, joissa on useampia perusteita. Tämä ilmiö voi ilmetä kahdella tavalla. Ensinnäkin on "lisäsyrjintä", jossa syrjintä perustuu useisiin erillisiin syihin. Toiseksi on "intersektionaalinen syrjintä", jossa kaksi tai useampia perusteita on vuorovaikutuksessa siten, että ne ovat erottamattomia. Tiettyyn heikossa asemassa olevaan ryhmään kuuluvilla naisilla on suurempi riski joutua epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, koska heillä on monia ominaisuuksia, jotka voivat käynnistää syrjinnän, ja moniperusteinen syrjintä vaikuttaa heihin eri tavoin tai eri tasolla kuin samaan ryhmiin kuuluviin miehiin (esimerkiksi romaninaisten sterilointi ilman heidän suostumustaan).