Description

Термин „вишеструка дискриминација” користи се као свеобухватан, неутралан појам за све случајеве дискриминације по неколико дискриминаторних основа. Односи се на било коју комбинацију облика дискриминације особа на основу пола, расног или етничког поријекла, религије или увјерења, инвалидитета, старости, сексуалне оријентације, родног идентитета или других карактеристика и на дискриминацију коју трпе они који имају или који сматрају да имају те карактеристике.

Additional notes and information

Овај феномен се може манифестовати на два начина. Прво, постоји „адитивна или додатна дискриминација”, гдје се дискриминација одвија на основу неколико основа које дјелују одвојено. Друго, постоји „интерсекционална дискриминација”, гдје два или више основа међусобно дјелују на нераскидив начин. Жене које припадају одређеним неповољним групама изложене су већем ризику да буду подвргнуте неједнаком третману, јер имају комбинацију карактеристика које могу изазвати дискриминацију, а на њих утиче вишеструка дискриминација на различите начине или у различитом степену од мушкараца који припадају истим групама (на примјер, стерилизација Ромкиња без њиховог пристанка).