Description

orice combinație de forme de discriminare a persoanelor pe motiv de apartenenţă la un anume sex, rasă, etnie, religie sau credință, handicap, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen și alte caracteristici, sau pe motiv că acele persoane sunt percepute a avea acele caracteristici.

Additional notes and information

Termenul „discriminare multiplă” se folosește ca noțiune cuprinzătoare, neutră pentru toate cazurile de discriminare pe mai multe criterii de discriminare. Acest fenomen se poate manifesta în două moduri. În primul rând există o „discriminare adăugată”, în care discriminarea are loc pe mai multe criterii care operează separat. În al doilea rând există o „discriminare intersecțională”, în care două sau mai multe criterii interacționează în așa fel încât sunt inseparabile. Femeile din anumite categorii defavorizate au un risc mai mare de a fi tratate inegal deoareceau în comun o combinație de caracteristici care poate declanșa o discriminare și sunt afectate de discriminare multiplă în mai multe feluri sau în alt grad decât bărbații din aceeași categorie (de exemplu sterilizarea femeilor rome fără consimțământul lor).