Description

osobitná ochrana pre tehotné ženy a pracovníčky, ktoré nedávno porodili alebo dojčia, ktorej cieľom je zabrániť poškodeniu ich zdravia a zdravia ich detí a zároveň zabezpečiť, že nestratia svoju prácu len z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky

Additional notes and information

Takáto ochrana nielenže zabezpečuje rovnaký prístup ženy k zamestnaniu a zabraňuje pracovnej diskriminácii, ale je aj predpokladom na dosiahnutie skutočnej rovnosti príležitostí a zaobchádzania so ženami a mužmi na pracovisku a umožňuje pracovníkom zakladať rodiny v bezpečných podmienkach. Treba vziať na vedomie, že táto forma ochrany nie vždy zahŕňa nebiologických rodičov, ani neberie vždy do úvahy najnovší vývoj v medicíne a spoločnosti, ktorý diverzifikoval spôsoby, ako sa stať rodičom.