Description

särskilt skydd för gravida kvinnor och kvinnliga arbetstagare som nyligen fött barn eller som ammar för att förhindra att deras spädbarns hälsa skadas samtidigt som det säkerställer att de inte kommer att förlora sina jobb endast på grund av graviditet eller föräldraledighet

Additional notes and information

Sådant skydd säkerställer inte bara kvinnans lika rätt till sysselsättning och förhindrar jobbdiskriminering utan det är även en förutsättning för att uppnå verklig likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen samt göra det möjligt för arbetstagare att bilda familj under säkra förutsättningar.
Märk att denna form av skydd inte alltid innefattar icke-biologiska föräldrar och inte heller tar hänsyn till utveckling som skett nyligen inom medicin och samhället som har diversifierat sätten på vilka det är möjligt att bli förälder.