Description

Erityissuojelu raskaana oleville tai imettäville naisille, tarkoituksena taata etteivät he joudu tekemään sellaista työtä, joka voi aiheuttaa vaaraa joko äidin tai lapsen terveydelle ja samalla varmistaa etteivät he menetä työtään raskauden tai äitiysloman vuoksi

Additional notes and information

Tällaisella suojelulla varmistetaan naisen yhdenvertainen työllisyyteen ja estetään syrjintä työpaikalla, ja lisäksi se on ennakkoedellytys todellisen mahdollisuuksien ja kohtelun tasa-arvon saavuttamiselle naisten ja miesten välillä työpaikalla, ja sen avulla työntekijät voivat kasvattaa perheitään turvallisesti. On pantava merkille, että tämä suojelu ei aina kata ei-biologisia vanhempia, eikä siinä aina oteta huomioon lääketieteen ja yhteiskunnan muutoksia, joiden vuoksi vanhemmaksi tuleminen on moninaisempaa.