Description

mbrojtje e veçantë për gratë shtatzëna dhe gratë punëtore që kanë lindur kohët e fundit ose po japin gji për të parandaluar dëmtimin e shëndetit të tyre ose foshnjave të tyre, dhe në të njëjtën kohë të sigurojnë që ato nuk do të humbasin punën e tyre thjesht për shkak të shtatzanisë ose lejes së lindjes

Additional notes and information

Një mbrojtje e tillë jo vetëm që siguron qasjen e barabartë të një gruaje në punësim dhe parandalon diskriminimin në punë; është gjithashtu një parakusht për arritjen e barazisë së mirëfilltë të mundësive dhe trajtimit të grave dhe burrave në punë, dhe aftësimin e punëtorëve për të ngritur familje në kushte të sigurisë. Kini parasysh se kjo formë e mbrojtjes nuk përfshin gjithmonë prindërit jobiologjikë, dhe jo gjithmonë merr parasysh zhvillimet e fundit në mjekësi dhe shoqëri që kanë diversifikuar mënyrat për t'u bërë prind.