Description

Rasedate, hiljuti sünnitanud naiste ja imetavate naistöötajate erikaitse, et ära hoida kahju nende endi või laste tervisele ning samas tagada, et nad ei kaota oma tööd raseduse või rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu

Additional notes and information

Selline kaitse tagab naistele võrdse juurdepääsu tööle ja takistab diskrimineerimist, kuid on ka eeldus, et saavutada tõelist võimaluste võrdsust ning naiste ja meeste võrdset kohtlemist tööl ja võimaldada töötajatel hoolitseda oma perekondade eest turvatundega. Selline kaitse ei laiene alati mittebioloogilistele vanematele ega pruugi arvesse võtta hiljutisi meditsiiniarenguid, mis on mitmekesistanud lapsevanemaks saamise võimalusi.