Description

zvláštní ochrana těhotných žen a pracujících žen, které nedávno porodily nebo které kojí, přičemž účelem této ochrany je chránit zdraví žen a jejich dětí a současně zajistit, aby tyto ženy nepřišly o zaměstnání pouze z důvodu těhotenství nebo mateřské dovolené

Additional notes and information

Ochrana mateřství nejen zajišťuje ženám rovný přístup k zaměstnání a zamezuje diskriminaci v přístupu k zaměstnání, ale je také nezbytnou podmínkou dosažení skutečné rovnosti příležitostí a skutečně rovného zacházení se ženami a muži v zaměstnání, a jako taková umožňuje pracujícím zakládat rodiny a pečovat o ně v podmínkách jistoty. Je třeba dodat, že ochrana tohoto druhu se nemusí vždy vztahovat i na jiné než biologické rodiče ani nemusí vždy brát v potaz poslední vývoj v lékařství a ve společnosti, který vede k rozrůznění způsobů, jak se lze stát rodičem.