Description

a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalókat megillető speciális védelem, amelynek célja a nők és gyermekeik egészségének védelme és egyidejűleg annak biztosítása, hogy ne veszítsék el állásukat csupán a terhességük vagy a szülési szabadságuk miatt

Additional notes and information

Ez a védelem nemcsak a nők foglalkoztatáshoz való egyenlő hozzáférését biztosítja és a munkahelyi megkülönböztetés megelőzését szolgálja, hanem előfeltétele a nők és a férfiak közötti tényleges munkahelyi esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elérésének is, valamint annak, hogy a munkavállalók biztonságos feltételek mellett tudjanak családot alapítani.
Megjegyzendő, hogy ez a fajta védelem nem mindig terjed ki a nem biológiai szülőkre, és nem minden esetben veszi figyelembe az orvostudományon és a társadalmon belüli friss fejleményeket, amelyek nyomán a szülővé válás módjai különbözők lehetnek.