Description

Posebna zaštita za trudnice i radnice koje su nedavno rodile ili doje radi sprečavanja štete po njihovo zdravlje ili zdravlje njihovog djeteta, a istovremeno osigurava da neće ostati bez posla samo zbog trudnoće ili porodiljskog odsustva.

Additional notes and information

Takva zaštita ne samo da ženama osigurava jednak pristup zaposlenju, već i sprečava diskriminaciju na poslu; to je također preduslov za postizanje istinskih jednakih mogućnosti i postupanja sa ženama i muškarcima na poslu i omogućavanje radnicama da podižu porodice u uslovima sigurnosti. Treba imati na umu da ovaj oblik zaštite ne obuhvata uvijek nebiološke roditelje, niti uvijek uzima u obzir nedavni razvoj u medicini i društvu koji je diverzifikovao načine postajanja roditeljima.