Description

specjalna ochrona kobiet w ciąży oraz pracownic, które niedawno urodziły dziecko lub karmią piersią, aby zapobiec pogorszeniu się stanu ich zdrowia lub ich dzieci, a jednocześnie zapewnić, że nie stracą pracy tylko z powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego

Additional notes and information

Taka ochrona nie tylko zapewnia kobietom równy dostęp do zatrudnienia i zapobiega dyskryminacji w pracy – jest także warunkiem wstępnym do osiągnięcia prawdziwej równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz umożliwienia pracownikom założenie rodziny w bezpiecznych warunkach. Należy zwrócić uwagę, że ta forma ochrony nie zawsze obejmuje rodziców nie-biologicznych, ani nie zawsze uwzględnia ostatnie postępy w medycynie i społeczeństwie, które różnicują sposoby zostania rodzicem.