Description

pomoc poskytovaná štátom osobám, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa mohli obhajovať na súde alebo podať žalobu

Additional notes and information

Takto vymedzená právna pomoc sa týka najmä právneho zastúpenia pred súdom. Právna pomoc sa však môže týkať aj právneho poradenstva: nie každý, kto sa stretne s právnym problémom, bude danú záležitosť riešiť súdnou cestou. Právna pomoc a právne poradenstvo sú často kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní hospodárskeho prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivú nápravu, najmä u žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia, a žien zo znevýhodnených skupín, napríklad migrantiek.