Description

Valtion antama tuki henkilölle, jolla ei riittäviä taloudellisia varoja puolustaa itseään oikeudessa tai aloittaa oikeusmenettelyjä

Additional notes and information

Näin määriteltynä oikeusapu koskee lähinnä oikeudellista edustusta tuomioistuimessa. Oikeusavussa voi kuitenkin olla kyse myös oikeudellisesta neuvonnasta: kaikki, joilla on oikeudellinen ongelma, eivät välttämättä vie asiaa oikeuteen. Oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta ovat usein ratkaisevan tärkeitä tekijöitä oikeuden saatavuuden takaamisessa taloudellisesti ja oikeudenmukaisen oikeussuojan takaamisessa, erityisesti naisille, jotka ovat perheväkivallan uhreja, ja naisille, jotka ovat peräisin heikossa asemassa olevista ryhmistä, kuten maahanmuuttajanaisille.