Description

Pomoć koju država pruža osobama koje nemaju dovoljna finansijska sredstva za samostalnu odbranu na sudu (ili za iznošenje sudskog postupka).

Additional notes and information

Strogo definisano, pravna pomoć se uglavnom odnosi na pravno zastupanje na sudu. Međutim, pravna pomoć se također može baviti pravnim savjetima: neće svako ko naiđe na pravni problem stvar nužno podnijeti na sud. Pravna pomoć i pravni savjeti često su presudni elementi u garantovanju ekonomskog pristupa pravdi i pravu na pravičan pravni lijek, posebno ženama žrtvama nasilja u porodici i ženama iz ugroženih grupa, poput migrantica.