Description

stöd som tillhandahålls av staten till personer som inte har tillräckliga finansiella medel för att försvara sig själva i domstol eller att inleda rättsliga förfaranden

Additional notes and information

Enligt denna definition avser rättshjälp främst juridiskt ombud i domstol. Rättshjälp kan dock även avse juridisk rådgivning. Det är inte alla som konfronteras med ett rättsligt problem som tar det till domstol.
Rättshjälp och juridisk rådgivning är ofta avgörande när det gäller att garantera ekonomisk möjlighet till rättvisa och rätten till rättvisa rättsmedel, i synnerhet för kvinnliga offer för våld i hemmet och kvinnor från missgynnade grupper, såsom kvinnliga migranter.