Description

valsts sniegta palīdzība personām, kurām nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai aizstāvētu sevi tiesā vai uzsāktu tiesvedību

Additional notes and information

Saskaņā ar šo definīciju juridiskā palīdzība galvenokārt ir saistīta ar juridisko pārstāvību tiesā. Tomēr juridiskā palīdzība var būt saistīta arī ar juridiskām konsultācijām – ne katrs, kurš saskaras ar juridisku problēmu, iesniegs lietu tiesā. Juridiska palīdzība un juridiska konsultācija bieži vien ir būtisks elements, kas garantē tiesu iestāžu ekonomisku pieejamību un tiesības uz taisnīgu tiesisko aizsardzību, jo īpaši sievietēm, kas ir vardarbības mājsaimniecībā upures, un sievietēm no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, sievietēm migrantēm.