Description

bijstand die de staat levert aan personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om zichzelf te verdedigen in de rechtbank of om gerechtelijke procedures in te stellen.

Additional notes and information

Zo gedefinieerd is rechtsbijstand voornamelijk een kwestie van juridische vertegenwoordiging in rechtszaken. Rechtsbijstand kan echter ook juridisch advies omvatten: niet iedereen met een juridisch probleem zal de gang naar de rechter maken. Rechtsbijstand en juridisch advies zijn vaak een cruciaal element in het waarborgen van economische toegang tot rechtspraak en van een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig proces, met name voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en vrouwen uit achtergestelde groepen, zoals migrantenvrouwen.