Description

Riigi kulul õigusteenuse osutamine inimestele, kellel pole enda kohtus kaitsmiseks või kohtuasja algatamiseks piisavalt vahendeid

Additional notes and information

Tasuta õigusabi on peamiselt seotud inimese esindamisega kohtus. Tasuta õigusabi võiba olla seotud aga ka õigusnõustamisega, sest mitte kõik, kellel on juriidiline probleem, ei pöördu selle lahendamiseks kohtusse. Õigusabi ja -nõustamine on väga olulised selleks, et tagada juurdepääs õigusemõistmisele, eriti kui on tegu naistega, kes on koduvägivallaohvrid, või ebasoodsamas olukorras olevate naiste, nt migrantidega.