Description

Помощ, предоставяна от държавата на лица, които не разполагат с достатъчно финансови средства, за да се защитават в съда или, за да започнат съдебно производство.

Additional notes and information

Определена по този начин, правната помощ се отнася главно до правно представителство в съда. Тя, обаче, може да се отнася и до правни съвети: не е задължително всеки, който среща правен проблем, да отнася въпроса до съда. Правната помощ и правният съвет често са ключов елемент за гарантиране на икономически достъп до правосъдие и правото на справедлива защита, по-специално за жените, жертви на домашно насилие и жените от групи в неравностойно положение, като например жените мигрантки.