Description

rīcība, kad tiesneši piedēvē indivīdam konkrētas īpašības, raksturiezīmes vai lomas, pamatojoties tikai uz viņas vai viņa piederību noteiktai sociālajai grupai

Additional notes and information

Tas ietver arī rīcību, kad tiesneši nenovērš stereotipizēšanu, tādējādi nostiprinot kaitniecisku stereotipu pastāvēšanu