Description

praktika e gjyqtarëve që i përshkruajnë një individi atributet, karakteristikat ose rolet specifike vetëm në bazë të anëtarësimit të saj ose të tij në një grup të veçantë shoqëror

Additional notes and information

Ai gjithashtu i referohet praktikës së gjyqtarëve që mbajnë të gjalla stereotipet e dëmshme përmes dështimit të tyre për të sfiduar stereotipet.