Description

zvyk sudcov a sudkýň pripisovať jednotlivcovi osobitné vlastnosti, charakteristiky alebo úlohy len na základe jeho členstva v spoločenskej skupine

Additional notes and information

Vzťahuje sa aj na praktiky sudkýň a sudcov, ktorí zachovávajú škodlivé stereotypy tým, že nedokážu spochybniť stereotypizáciu.