Description

teisėjų praktika priskirti asmeniui tam tikrus požymius, savybes arba vaidmenis vien dėl jos arba jo priklausymo tam tikrai socialinei grupei

Additional notes and information

Tai taip pat apima praktiką tų teisėjų, kurie įtvirtina žalingus stereotipus, nes nesugeba užkirsti jiems kelio.