Description

Tuomareiden tapa liittää henkilöön tiettyjä määreitä, ominaisuuksia tai rooleja ainoastaan sen perusteella, että tämä kuuluu johonkin tiettyyn sosiaaliseen ryhmään

Additional notes and information

Se viittaa myös tuomareiden käytäntöön säilyttää haitallisia stereotypioita, koska he eivät kyseenalaista stereotypioita.