Description

kohtunike tegevus, kui nad omistavad kellelegi teatud tunnuseid, omadusi või rolle vaid inimese rühmakuuluvuse tõttu

Additional notes and information

Samuti viitab see kohtunike tegevusele, mis põlistab kahjulikke stereotüüpe, kui kohtunik ei suuda stereotüüpiseerimist läbi näha.