Description

practică a judecătorilor de a asocia un individ cu anumite atribute, caracteristici sau roluri numai pe baza apartenenței acestuia la un anumit grup social

Additional notes and information

Se referă și la practica judecătorilor de a perpetua stereotipurile nocive prin necombaterea stereotipării.