Description

praktyka przypisywania jednostkom specyficznych atrybutów, cech lub ról przez sędziów wyłącznie na podstawie przynależności tych jednostek do konkretnej grupy społecznej

Additional notes and information

Odnosi się to także do praktyki podtrzymywania krzywdzących stereotypów przez sędziów poprzez brak walki ze stereotypizacją.