Description

prattika tal-imħallfin li jattribwixxu attributi, karatteristiċi jew irwoli speċifiċi individwali fuq il-bażi unika tal-isħubija tagħħa jew tiegħu fi grupp soċjali partikolari

Additional notes and information

Dan jirreferi wkoll għall-prattika tal-imħallfin li jippersistu bi sterjotipi dannużi permezz tal-nuqqas tagħhom li jisfidaw l-isterjotipar.