Description

praksa sodnikov, da posamezniku pripisujejo lastnosti, značilnosti ali vloge zgolj na podlagi tega, ker pripada določeni družbeni skupini

Additional notes and information

Nanaša se tudi na prakso sodnikov, da ohranjajo škodljive stereotipe, ker jih ne prevprašujejo.