Description

Људска права жена и дјевојака су неотуђиви, интегрални и недјељиви дио универзалних људских права. Потпуно и равноправно учешће жена у политичком, грађанском, економском, социјалном и културном животу на државном, регионалном и међународном нивоу и искорјењивање свих облика дискриминације на основу пола, приоритетни су циљеви међународне заједнице.