Description

přednostními cíli mezinárodního společenství jsou plné a rovné zapojení žen do politického, občanského, hospodářského, společenského a kulturního života na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni a vymýcení všech způsobů diskriminace na základě pohlaví

Additional notes and information

Lidská práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, nedílnou a neoddělitelnou součástí všeobecných lidských práv.