Description

pełny i równy udział kobiet w życiu politycznym, obywatelskim, gospodarczym, społecznym i kulturowym, na poziomach krajowym, regionalnym i międzynarodowym, oraz eliminacja wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć stanowią cele priorytetowe wspólnoty międzynarodowej

Additional notes and information

Prawa człowieka kobiet i dziewcząt stanowią niezbywalną, nieodzowną i niepodzielną część uniwersalnych praw człowieka.