Description

kvinnors fullständiga och lika deltagande i det politiska, civila, ekonomiska, sociala och kulturella livet på nationell, regional och internationell nivå samt avskaffandet av alla former av diskriminering på grund av kön är prioriterade målsättningar för det internationella samfundet

Additional notes and information

Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är en omistlig, integrerad och odelbar del av universella mänskliga rättigheter.