Description

tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl biologinės ir socialinės lyties nebuvimas, įskaitant mažiau palankų požiūrį į moteris, pavyzdžiui, dėl nėštumo ir motinystės

Additional notes and information

Moterims palankesnės sąlygos dėl nėštumo ir motinystės apsaugos ir pozityvios priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tikrąją lyčių lygybę, neprieštarauja vienodo požiūrio principui.